Wielka Sobota, 04.04.2015

WIELKA SOBOTA

 
Kościół w ten dzień powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony. Przychodzimy do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół.

 
1. Dziś Kościół nie sprawuje Służby Bożej poza Liturgią Godzin, dlatego zachęca się, aby podczas adoracji przy Grobie Bożym celebrować z ludem przynajmniej wybrane godziny Świętego Oficjum. Bardzo zaleca się sprawowanie Godziny Czytań i Jutrzni z udziałem ludu. Tam, gdzie nie jest to możliwe, należy przewidzieć celebrację Słowa Bożego lub nabożeństwo zgodne z misterium tego dnia.

2. Komunii świętej można udzielać dziś jedynie na sposób Wiatyku. Nie należy sprawować zaślubin ani innych sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych.

3. Można wystawić w kościele celem uczczenia przez wiernych obraz Chrystusa ukrzyżowanego lub spoczywającego w grobie, albo zstępującego do otchłani, a także obraz Matki Bożej Bolesnej.

4. W ciągu dnia kapłani poświęcają pokarmy wielkanocne. Obrzęd poświęcenia jest już pewną antycypacją Wielkanocy. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych należy poprzedzać wspólną adoracją przy Grobie Pańskim.
 
5. W ciągu dnia opróżnia się wszystkie kropielnice w kościele z wody święconej. Napełni się je wodą chrzcielną poświęconą w czasie liturgii Wigilii Paschalnej. Napełnianie kropielnic może mieć następujący przebieg: w czasie gdy kapłan kropi lud idąc przez kościół, poprzedza go ministrant niosący naczynie z wodą chrzcielną. Po dojściu do drzwi wejściowych kościoła, kapłan zatrzymuje się na chwilę z pokropieniem, a ministrant w tym czasie napełnia kropielnice. Po tej czynności kapłan i ministranci wracają przed ołtarz, kontynuując pokropienie wiernych.
 
 
Uwaga! Ważne!
 • Najserdeczniej zachęcamy do włączenia się w zorganizowaną Adorację przy Grobie Pańskim Rodzin naszej Parafii wraz ze swymi sąsiadami. Każdemu Rejonowi Rodzin proponujemy jedną godzinę czuwania;
 • Tę samą propozycję przedkładamy każdej pobożnej wspólnocie naszej Parafii, tj. Rodzinie Różańcowej, Rodzinie Rodzin, SLO, ERM, chórom;
 • Przychodzącym i odchodzącym z Adoracji święcić będziemy pokarmy na stół wielkanocny co godzinę od 10.00 do 14.00;
 • Poświęcenie pokarmów w Bieńkowicach przy przystanku lub przy kaplicy o 15.00, a w Iwinach o 15.30 w stałym miejscu;
 • Jeśli pozwoli na to pogoda, święcenie pokarków odbywać się będzie na placu przy bocznym wejściu do światyni parafialnej, tj. od strony Domu Katechetycznego. W przeciwnym razie poświęcenie odbywać się będzie w nawei przeciwnej do Grobu Pańskiego. W tym wypadku zróbmy wszystko, by nie przeszkadzać adorującym.

PORZĄDEK WIELKOPOSTNEGO CZUWANIA PRZY GROBIE PAŃSKIM
 • 7.00 - Wspólnota Rodziny Rodzin
 • 8.00 - Wspólnota Rodziny Różańcowej
 • 9.00 - Rejony: 1., 3. i 4.
 • 10.00 - Rejony: 2. i 8.
 • 11.00 - Rejon: 18.
 • 12.00 - Rejony: 16. i 17.
 • 13.00 - Rejony: 5. i 6.
 • 14.00 - Rejony: 7. i 9.
 • 15.00 - Służba Liturgiczna Ołtarza wraz z ERM
 • 16.00 - Rejony: 10. i 11.
 • 17.00 - Rejony: 12 i 13.
 • 18.00 - Rejony: 14. i 15.
 • 19.00 - 21.00 - Czuwanie indywidualne

Porządek liturgiczny:

 • 12.00 - Spotkanie Służby Liturgicznej Ołtarza - ministrantów, lektorów, animatorów
 
 •  22.00 - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
Ta liturgia, najbardziej uroczysta ze wszystkich liturgii w roku, należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum. Liturgię Wigilii rozpoczyna się dopiero po zapadnięciu zmroku w sobotę.
  • Budowa Liturgii:
   1. Wejście;
   2. Liturgia Światła;
   3. Liturgia Słowa;
   4. Liturgia Chrzcielna;
   5. Liturgia Eucharystyczna;
   6. Procesja rezurekcyjna.
 
PAMIĘTAJ!
 • Wielka Sobota jest dniem ciszy modlitwy przy grobie Pańskim;
 • Od święcenia pokarmów ważniejsza jest chwila adoracji przed Najświętszym Sakramentem;
 • Wigilia Paschalna należy już do Wielkanocy. Jest najważniejszą celebracją w całym roku. Weź w niej udział;
 • Do udziału w Liturgii potrzebna jest świeca chrzcielna;
 • Znakiem Zmartwychwstałego jest paschał - ozdobna świeca;
 • Śniadanie wielkanocne zacznij modlitwą:
  • Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami, udziel nam radości Twego zmartwychwstania. Niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania.