Duszpasterze

W Parafii Posługę Kapłańską sprawują:

Proboszcz - Ks. mgr lic. Jan Kleszcz (ust. 2009r.)

Wikariusze:

  • Ks. Stanisław Padewski (ust. 2012r.)


 

Rezydenci:


 
  •  Ks. dr Piotr Mrzygłód  • Ks. mgr Andrzej Dziełak Rm, Kap. hon. Ojca św.