27. i 28. grudnia

Narodził się Jezus Chrystus bądźmy weseli... Gloria, Gloria!

Sobota, 27. grudnia
 • Święto Jana, Apostoła i Ewangelisty
  • Św. Jan był umiłowanym uczniem Pana Jezusa. Był świadkiem przemienienia Pańskiego i konania w Ogrodzie Oliwnym. Przy Ostatniej Wieczerzy spoczął na piersi Zbawiciela. Umierając na krzyżu, Pan Jezus oddał mu w opiekę swoją Matkę. Św. Jan napisał trzy Listy apostolskie, Apokalipsę i Ewangelię. Zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa, św. Jan umarł śmiercią naturalną w późnej starości. Ewangelia św. Jana, która uzupełnia pozostałe, zawiera najgłębszy wykład tajemnic Bożych. W Kościele Wschodnim nadano św. Janowi tytuł teologa. W ikonografii chrześcijańskiej symbolem św. Jana jest orzeł.

 • 16.00 - Msza św. w szpitalu

 • 18.00 - Msza św. rocznicowego dziękczynienia za dar Chrztu św.
  • Dziękczynno - błagalna w intencji ochrzczonych w grudniu i styczniu
  • Sobotnia Msza św. wieczorna gromadzi Rodziny Katechumenów do Bierzmowania

Porządek liturgiczny:
 • 7.00
 • 16.00 - Szpital
 • 18.00

Niedziela, 28. grudnia

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
 
 • 7.10 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P.
 
 • 16.00 - SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZIN CZŁONKÓW SŁUŻBY LITURGICZNEJ OŁTARZA - MINISTRANTÓW I LEKTORÓW
 
 • 18.00 - Msza św. młodych
  • Msza św. rocznicowego dziękczynienia za łaskę sakramentalnego związku małżeńskiego
   • Dziękczynno - błagalna w intencji Parafian, którzy w grudniu i styczniu zawarli sakramentalne małżeństwo
 
Porządek liturgiczny:
 • 7.30
 • 9.00
 • 10.30
 • 12.00
 • 18.00