JUBILEUSZ SETNEJ ROCZNICY POŚWIĘCENIA BROCHOWSKIEJ ŚWIĄTYNI PARAFIALNEJ

1. SOBOTĘ MIESIĄCA - 05. listopada
odbyła się Uroczystość
JUBILEUSZU SETNEJ ROCZNICY POŚWIĘCENIA
 BROCHOWSKIEJ ŚWIĄTYNI PARAFIALNEJ

         Nasz Jubileusz zgromadził wielką rzeszę znamienitych Gości: Ks. Arcybiskup Metropolita, Ks. Infułat – proboszcz Parafii Katedralnej, Ks. Kanclerz Kurii Metropolitalnej, Pan Wojewoda Dolnośląski, wiceprezydent Miasta, Rajcy i Dyrektorzy Urzędów Miejskich, Dyrektorzy Spółek PKP, SOK i Przewodniczący Związków Zawodowych, w tym Przewodniczący Dolnośląskiego Regionu Solidarności, Poczty sztandarowe, Brochowska Szkoła i Przedszkole, Policja, Szpital im. Falkiewicza, księża wywodzący się i pracujący na Brochowie, Siostry i Bracia zakonni, Chór Akademii Medycznej, orkiestra kolejowa, bardzo wielu naszych Przyjaciół i Dobrodziejów, a przede wszystkim Parafianie Brochowscy.W tym miejscu warto jest przybliżyć wizualnie, uroczystość, która odbyła się 5 listopada 1911r.. Wówczas to nastąpiło poświęcenie Kościoła Św. Jerzego na Brochowie przez Kadynała Georga Koppa.

    Wszyscy byliśmy świadkami i uczestnikami modlitwy dziękczynienia podczas której poświęcone zostały nasze jubileuszowe Vota: Kaplica codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu i dwa dzwony: Św. Jan Chrzciciel oraz bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.


   Świątobliwość Bededykt XVI poinformowany o obchodach 100-lecia włączył się również w dziękczynne "Te Deum" całej wspólnoty parafialnej.

    Poniżej przedstawiam treść listu, który Stolica Apostolska przekazała naszej Parafii:

Czcigodny Księże Proboszczu.
Jego Świątobliwość Benedykt XVI poinformowany o obchodach 100-lecia poświęcenia kościoła w Parafii Świętego Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzywa Świętego we Wrocławiu – Brochowie, które odbędą się w dniu 5. listopada br., włącza się
w dziękczynne „Te Deum” całej wspólnoty parafialnej, przekazując jej oraz
wszystkim uczestnikom jubileuszowych uroczystości wyrazy duchowej łączności i serdecznego pozdrowienia.
Ojciec Święty dziękuje Bogu za dar tej świątyni i za wszelkie duchowe dobro, jakie dzięki niej zaistniało na przestrzeni minionych lat. Zawierza Bożej Opatrzności jej teraźniejszość i przyszłość. Życzy, by dzięki posłudze tego kościoła zadzierzgnięta przez lata więź parafian owocowała pogłębieniem wiary, nadziei i miłości oraz godnym świadectwem dawanym Chrystusowi w codziennym życiu. Niech ta świątynia, ośrodek życia duchowego będzie dla wszystkich miejscem spotkania z Chrystusem, z Jego Ewangelią, miejscem doświadczenia bliskości Boga.
Wszystkich uczestników jubileuszowych uroczystości Jego Świątobliwość zawierza Patronowi kościoła, świętemu Jerzemu. Poleca Bogu dusze zmarłych parafian. Modli się, by cała wspólnota wiernych ożywiana mocą sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystią, wpatrzona w Krzyż Chrystusa tworzyła autentyczną wspólnotę miłości. Księdzu Proboszczowi, Jego Współpracownikom i całej rodzinie parafialnej z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa.  Nasza Parafia otrzymała również list z Hildesheim, w którym Georg Kardynał Kopp, biskup wrocławski, przez wiele lat pracował jako wikariusz generalny i podczas budowy Kościoła p.w. Św. Jerzego, orientował się na architekturze katedry w Hildesheim.


NORBERTUS TRELLE
DEI GRATIA ET SANCTAE SEID APOSOLICAE ELECTIONE
EPISCOPUS HILDESIENSIS

Przewielebny Księże Kanoniku Kleszcz, drogi Współbracie,
umiłowani Siostry i Bracia z Parafii św. Jerzego we Wrocławiu,

     z Hildesheim przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa z okazji 100-lecia Waszego parafialnego kościoła. Piszę Wam z tego miasta, w którym Wasz wcześniejszy Biskup, George Kardynał Kopp, przez wiele lat pracował jako wikariusz generalny.
        W czasie swojej posługi jako biskup wrocławski podjął George Kardynał Kopp inicjatywę budowy Waszej świątyni. Przy tej budowie orientował się na architekturze katedry w Hildesheim i dał wybudować Wasz kościół na jej wzór. Od Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego wiem o przypuszczeniach, że poświęcono Wasz kościół św. Jerzemu dlatego, aby podkreślić szczególne powiązania z Georgiem (Jerzym) Kardynałem Kopp.
        Dla pochodzącego z Duderstadt w diecezji Hildesheim Kardynał Kopp, Śląsk stał się nową ojczyzną, w której jako Biskup z oddaniem posługiwał wiernym z diecezji wrocławskiej. Dowodem tej posługi jest także Wasza świątynia, której wielki jubileusz obchodzicie.
        W waszym parafialnym kościele p.w. św. Jerzego odkrywam dzisiaj mocny filar tego wielkiego mostu, który coraz ściślej i serdeczniej łączy nasze narody.
        Z serca gratuluję Wam z okazji wielkiego jubileuszu poświęcenia Waszej świątyni. Możecie być o tym przekonani, że łączę się dzisiaj z Wami w modlitwie i wszystkim, którzy są związani z Kośiołem św. Jerzego, życzęobfitych łask Bożych i błogosławieństwa.

Bischof von Hilesheim


Katedra w Hildesheim:Fotoreportaż z Jubileuszu 100-lecia: