Niedziela 11. września

DZIEŃ KOMUNII ŚW. GENERALNEJ -
 ROCZNICA 1. KOMUNII ŚW.


Po Komunii Świętej każdej Mszy Świętej poszliśmy w procesji dookoła naszej Świątyni. Zakończyliśmy ją przy figurze Matki Bożej, gdzie odczytana została Ewangelia o rozmnożeniu chleba.


Fotoreportaż:

Msza Święta o godzinie 7.30.


Verte !