Czwartek 08. września

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Dzisiejszy dzień jest ważny pod kilkoma względami:
  1.  Święto Narodzenia N.M.P. - Matki Bożej Siewnej
  2.  Msza Święta Brochowskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola inaugurująca rok szkolny 2011/2012
  3. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich na ręce Ks. bp Andrzeja Siemieniewskiego (Msza Św. o 18.15)


Msze Święte:
  • 9.15 - Msza Święta z kazaniem misyjnym
  • 10.00 - Msza Święta Brochowskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola inaugurująca rok szkolny 2011/2012
  • 18.15 - Msza Święta z kazaniem misyjnym, pod przewodnictwem Ks. bp Andrzeja Siemieniewskiego
O godzinie 9.00 i 18.00 miały miejsca konferencje poświęcone Sakramentowi Kapłaństwa.

Dzień dzisiejszy nawiązywał swoją treścią do Wielkiego Czwartku - ustanowienia Kapłaństwa, oraz był misyjnym dniem Służby Liturgicznej Ołtarza w Jej trzech wymiarach: ministrantów, lektorów, ceremoniarzy i animatorów, oraz szafarzy nadzwyczajnych Eucharystii.

Fotoreportaże:

1. Msza Św. Brochowskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola


2. Msza Święta z kazaniem misyjnym, pod przewodnictwem Ks. bp Andrzeja SiemieniewskiegoVerte !